خرید سیستم تزریق ضد رسوب تصفیه آب در سنندج: یک ماده افزودنی آب برای سیستم اسمز مع است که در جلوگیری از پوسته پوسته شدن غشاها بسیار مؤثر است .


خرید سیستم تزریق ضد رسوب تصفیه آب در سنندج

پمپ فشار بالا: فراهم کردن جریان یکنواخت برای المنت ها.

ممبرانRO: ممبران ها برایتصفیه آبشور و آب دریا، و نیز بازیابی پساب های صنعتی و شهری استفاده میشوند .

محفظه تحت فشار: امروزه بیشتر غشاهایROدر مخازن تحت فشار تقویت شده با فایبرگلاس (FRP) قرار دارند که بطور خاص برای مهار غشاها ساخته شده و در برابر فشارهای زیاد مورد نیاز غشاهایROامروزی ساخته شده اند .

گیج فشار: برای نظارت بر فشار در یک خط آب استفاده می شوند. می توان مستقیماً بر روی هر خطآبنصب کرد یا روی صفحه کنترل یک سیستمROتجاری نصب کرد .

فلومتر (جریان سنج):برای اندازه گیری سرعت جریان یا مقدار گاز و سیال داخل لوله استفاده می شود .

TDSمتر: کل مواد جامد محلول یا در واقع مقدار شفافیت آب را مشخص می کند .

سوییچ فشار پایین :زمانیکه سطح آب مخزن کم شده باشد دستور روشن شدن سیستم را میدهد.

سوییچ فشار بالا: برای زمانیکه آب مخزن فول شده باشد دستور خاموش کردن دستگاه را میدهد.

پمپ تقویت کننده (Booster pump) : هدف از پمپ تقویت کننده اسمز مع افزایش فشار آب به داخل واحدROاست.

در ادامه فرآیند آب به قسمت اسمز مع منتقل میشود. در این بخش یک پمپ فشار بالا فشار بسیار زیادی را به محلول بسیار متمرکز وارد میکند. با این کار نمکهای باقیمانده ، مواد معدنی و ناخالصی هایی که نمیتوانند توسط پیش فیلتر حذف شوند در این مرحله جدا میشوند. آب تمیز قابل شرب از انتهای کم فشار غشا خارج می شود. در عین حال نمک ها، مواد معدنی و سایر ناخالصی ها از سمت دیگر تخلیه می شوند. در انتها آب از طریق یک استریلایزرUVعبور داده می شود. این باعث از بین رفتن هر نوع باکتری و میکروب باقی مانده در آب میشود.

محفظه فشار (Pressure Vessel) دستگاه تصفیه آب صنعتی

مخزن تحت فشار یا پرشر وسل یک وسیله لوله ای است که شامل عناصر غشایی اسمز مع است. برای عناصر مارپیچ ، مخزن تحت فشار اغلب به عنوان لوله فشار معرفی می شود و می تواند تا شش عنصر غشاییROرا شامل شود.

کاربرد دستگاه تصفیه آب خرید در خراسان شمالی

به وبلاگ خود خوش امدید

کاربرد دستگاه تصفیه آب و ویژگی های آن

فشار ,آب ,یک ,سیستم ,مع ,مخزن ,می شود ,تصفیه آب ,اسمز مع ,تحت فشار ,فشار بالا ,خرید سیستم تزریق

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

sibtfretcal nicedlir selfregulatings aksiine download jouybarnravan thrusradspesli pcnewss diatocarcent francelover